Маркетинговий підхід до процесу управління портфелем бізнесів підприємства.

Автор(и)

  • K. Yavors’ka Національний технічний університет України «КПІ»

Ключові слова:

портфель бізнесів, бізнес-напрямок, маркетингове управління, стратегічне маркетингове управління портфелем бізнесів, рівень управління, стратегічна бізнес-одиниця

Анотація

В статті розглянуто сутність процесу стратегічного управління диверсифікованим підприємством. На кожному етапі стратегічного управління виділено маркетингову складову, зобразивши таким чином послідовність процесу стратегічного маркетингового управління та дослідивши його задачі. Розглянуто визначення категорії «портфель бізнесів» та наведено власне. Надано визначення категорії «стратегічне маркетингове управління портфелем бізнесів». Проаналізовано процес стратегічного маркетингового управління портфелем бізнесів. Запропоновано складові маркетингового механізму на кожному етапі розвитку бізнес-напрямку підприємства.

Біографія автора

K. Yavors’ka, Національний технічний університет України «КПІ»

аспірант

Посилання

Альтшулер И. Стратегическое управление на основе маркетингового / И. Альтшулер. – М. : Вершина, 2006. – 232с. - ISBN: 978-5-9626-0247-9.

Ансофф І. Стратегічне управління / І. Ансофф ; [пер. з англ.], - М. Економіка, 1989. – 519 с.

Балабанова Л. В., Митрохіна Ю. П. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємства: [монографія] / Л. В. Балабанова, Ю. П. Митрохіна. – Д., ДонНУЕТ, 2009. – 245 с.

Василенко В.О Стратегічне управління: Навч. посібник./ В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко – К.: ЦУЛ, 2006. – 396 с

Довгань Л.Є Стратегічне управління: Навч. посіб. / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко – К.: ЦУЛ, 2009. – 440 с.

Ж. Ж. Ламбен Стратегический маркетинг / Ламбен Ж. Ж. – Питер, 2007. – 800 с.

Зозульов О. В. Маркетинг: навчальний посібник / А. В. Зозульов – К.: Знання-Прес, 2003 – 326 с.

Зозулев А. В. Промышленный маркетинг / А. В. Зозулев – К.: ЦУЛ, 2010. – 572 с.

Куденко Н. В. Маркетингове стратегічне планування: дис. на здобуття наукового ступеня док економічних наук / Н. В, Куденко. – К, 2003; 455 с.

Стрий Л. А. Маркетинговое управление на рубеже ХХI столетия. [Монография] / Л. А. Стрий. – Одеса: Астропринт, 2000. – 304 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка