Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Головна редколегія Вісника
Головний редактор
д-р юрид. наук, проф. Р.Ф. Гринюк
Заст. головного редактора
д-р екон., доц. І.В. Хаджинов
Члени редколегії:
д-р фіз.-мат. наук, проф. О.М. Ковальов,
д-р фіз.-мат. наук, проф. В.М. Варюхін,
д-р хім. наук чл.-кор. НАН України А.Ф. Попов,
д-р біол. наук, проф. О.З. Глухов,
д-р екон. наук, акад. НАН України О.І. Амоша,
д-р юрид. наук акад. НАН України В.К. Мамутов.

Редакційна колегія серії В (Економіка і право)
Відповідальний редактор
д-р екон. наук, проф. Ю.В. Макогон
Відповідальний секретар
д-р. екон. наук, доц. І.В. Хаджинов
Члени редакційної колегії:
д-р юрид. наук, проф. А.Г. Бобкова,
д-р екон. наук, проф. З.С. Варналій,
д-р юрид. наук, проф. Р.Ф. Гринюк,
д-р екон. наук, проф. А. Дамянов (Болгарія),
д-р юрид. наук, доц. І.Ф. Коваль,
д-р екон. наук, проф. С.П. Калініна,
д-р екон. наук, проф. В. Кожокару (Молдова),
д-р екон. наук, доц. О.А. Дороніна,
д-р, проф. Б. Крстич (Сербія),
д-р юрид. наук, акад. НАН України В.К. Мамутов,
д-р екон. наук, проф. В.Я. Омельченко,
д-р екон. наук, проф. Т.В. Орєхова,
д-р екон. наук, акад. НАН Грузії В. Папава (Грузія),
д-р екон. наук, проф. Р.А. Руденський,
д-р екон. наук, проф. Г.О. Черніченко,
д-р екон. наук, проф. Л.В. Шаульська,
д-р юрид. наук, проф. А.Є. Шевченко.