Теоретичні аспекти формування міжнародного бізнесу в умовах глобалізації.

Автор(и)

  • O. Chizhikova ДонНУ

Ключові слова:

міжнародний бізнес, глобалізація, перехідна економіка

Анотація

У данній статті виявлені теоретичні аспекти формування міжнародного бізнесу, та його становлення в країнах з перехідною економікою в умовах глобалізації.

Біографія автора

O. Chizhikova, ДонНУ

аспирантка

Посилання

Развитие международного бизнеса / И.Л. Тимонина, И.В. Колесникова, Э.Г. Мартиросян.- М.: Издательство «Дело» АНХ, 2010.- 152 с.

Мировая экономика и международный бизнес. Экспресс – курс: учебник/ кол. авторов; под общ. ред. В.В.Полякова, Р.К.Щенина.- М.: КНОРУС, 2008.- 288 с.

Михайлова Л.І., Юрченко О.Ю., Данько Ю.І., Михайлов А.М. Міжнародний менеджмент: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007.- 200 с.

Шевченко Б.И. Международный менеджмент: Управление международной компанией: Учеб. пособие. М.: РГГУ, 2010. 669 с.

Дякин Б.Г. Международный бизнес: Учебник. Том 1. Бакалавриат.- М.: ROSBI,ТЕИС 2009.- 528 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка