Концептуальна схема аналізу інноваційного потенціалу підприємства.

Автор(и)

  • A. Kulga Донецкий национальный университет

Ключові слова:

інноваційний потенціал, імітаційне моделювання, система управління, системний аналіз, механізм впровадження інновацій

Анотація

У статті обгрунтовано застосування системного підходу до аналізу інноваційного потенціалу підприємства. Виявлені проблеми впровадження інновацій і елементи системи управління інноваційним потенціалом. Запропоновано концептуальну схему аналізу інноваційного потенціалу підприємства.

Біографія автора

A. Kulga, Донецкий национальный университет

аспирант

Посилання

Андрейчиков К.Н. Модели и методы в экономике/ Андрейчиков К.Н. - М.:Наука, 1991.-590с.

Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління/ Гриньов А.В.-Х.: ІНЖЕК, 2003.- 378 с.

Дума Р.В. Имитационное моделирование экономических процессов/Дума Р.В. - М.:Финансы и статистика, 2009. - 416с.

Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов/ Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. - М.: Финансы и статистика, 2002. -368 с.

Лысенко Ю.Г. Экономическая кибернетика/ Лысенко Ю.Г., Егоров П.В., Овечко Г.С., Тимохин В.Н. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2004. – 516 с.

Циба Т.Є. Особливості і механізм стратегічного планування/ Циба Т.Є.//Актуальні проблеми економіки.- 2006.-№2.-с.151-172.

Цигилик І.І. Економіка й організація інноваційної діяльності. Навчальний посібник/ Цигилик І.І. -Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.- 128 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка