Роль ТНК у формуванні напрямків розвитку зовнішньоекономічних стосунків в умовах глобалізації.

Автор(и)

  • E. Kvitka Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»

Ключові слова:

міжнародний поділ праці, ТНК, глобалізація, міжнародні економічні відносини, світове господарство

Анотація

Стаття присвячена визначенню ролі ТНК у формуванні зовнішньоекономічних відносин у нерозривному зв’язку з такими поняттями як «міжнародний поділ праці» та «глобалізація». Автор аналізує існуючі погляди на категорії, що розглядаються та формулює комплексну оцінку даних явищ.

Біографія автора

E. Kvitka, Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»

аспирантка

Посилання

Богомолов О. Л. Страны социализма в международном разделении труда / О.Л. Богомолов. - М.: Наука, 1986. - 245 с.

Академик [Электронный ресурс)] : Финансовый словарь. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/25015. - Загл. с экрана.

Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: історія : підручн. для студентів екон. спец. вищих навч. закладів / А.С. Філіпенко. – Київ, «Либідь», 2006 – 384 с.

Броницький О. М. Господарська культура як фактор сучасного суспільного відтворення : монографія / О. М. Броницький, В. В. Броницька. – Полтава: Скайтек, 2009. – 165 с.

Кіндзерський Ю. Економічній розвиток і трансформація промислової політики у світі: уроки для України / Ю. Кіндзерський // Економіка України. – 2010. – №6. – С. 14 – 22.

№9/2010. Архангельский Ю. Деякі питання структурної перебудови економіки України / Ю. Архангельский // Економіка України – 2010. – №9. – С. 26 – 33.

Панченко Є. Нова міжнародна поведінкова парадигма та її значення для підвищення ризик-менеджменту в Україні / Є. Панченко // Економіка України. – 2010. – №7. – С. 22 – 36.

Forbes: 2000 крупнейших публичных компаний мира [Электронный ресурс] : журнал Forbes. – Режим доступа: http://www.forbes.ru/ekonomika/kompanii/66990-forbes-2000-krupneishih-publichnyh-kompanii-mira – Загл. с экрана.

Gross domestic product 2010 [Электронный ресурс] : The World Bank Statistics. – Режим доступа: http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf - Загл. с экрана.

Задорожный Г. В. Государство-власть как центр хозяйственного национального возрождения (к методологическим основам осмысления) / Г. В. Задорожный // Социальная экономика. – 2010. – №2. – С. 43-57.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка