Правове забезпечення механізму передачі делегованих компетенцій органів місцевого самоврядування.

Автор(и)

  • V. A. Ustimenko ІЕПД НАН України
  • G. G. Nesterov ІЕПД НАН України

Анотація

У науковій статті проаналізовано діюче законодавство у сфері делегування компетенцій органів місцевого самоврядування. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства, а також пропозиції щодо вдосконалення процедури передачі делегованих компетенцій органів місцевого самоврядування. Зроблено висновок щодо необхідності наукових напрацювань з метою внесення змін та доповнень у Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Біографії авторів

V. A. Ustimenko, ІЕПД НАН України

заступник директора, доктор юридичних наук, заслужений юрист України

G. G. Nesterov, ІЕПД НАН України

здобувач

Посилання

Закон України від 21.05.1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

Бублик Г.В. Інститут делегування повноважень за законодавством України / Г.В. Бублик // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції. – К., 2003. – С. 229-232.

Закон України від 07.12.1990 р. № 533-ХП «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 2.– Ст. 5.

Закон України від 26.03.1992 р. № 2234-ХП «Про внесення змін до Закону Української РСР «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» // Відомості Верховної Ради України. – 1992 р. – № 28. – Ст. 387.

Конституція України. – Х.: Консум, 2006. – 48 с.

Афанасьєв К.К. Адміністративні договори: реалії та перспективи / К.К. Афанасьєв. – Луганськ, 2004. – 320 с.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-1V // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35. – Ст. 446.

Европейская Хартия о местном самоуправлении, ратифицированная Законом Украины от 15.07.1997 г. № 452/97-ВР // Віче. – 2000. – № 3. – С. 45-50.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право