Оптимізація правового режиму діяльності СЕЗ і ТПР.

Автор(и)

  • N. V. Razbeyko РФ НІСД в м. Донецьку

Анотація

Мета дослідження – визначити поняття „правового режиму СЕЗ і ТПР”, розмежувати поняття „правового режиму СЕЗ і ТПР” та сходне поняття „спеціального режимом господарювання СЕЗ та ТПР”; визначити оптимальні критерії оцінки діяльності СЕЗ і ТПР.

Біографія автора

N. V. Razbeyko, РФ НІСД в м. Донецьку

науковий співробітник

Посилання

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969 -1978.// Режим доступу:http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D 0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&stype=0

Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М.В.Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В.Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.

Закон України „Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” вiд 13.10.1992 № 2673-XII// Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Закон України „Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області” від 24 грудня 1998 року N 356-XIV// Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Вялкин А.Г. Специальные экономические зоны на территории Польши // Всероссйский економический журнал «ЭКО». – 2005. – № 4. – С. 174-183.

Зельдіна О.Р. «Теоретичні аспекти спеціального режиму господарювання»: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 12.00.04/ Національна академія наук України, Інститут Економіко-Правових Досліджень. – Донецьк, 2007. – 39 с

Довідка про результати вивчення та узагальнення практики розгляду ВАСУ касаційних скарг на судові рішення у справах про порядок справляння митними органами передбачених законами податків і зборів// Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Лист Вищого адміністративного суду України „Про деякі питання практики вирішення справ, пов’язаних із застосуванням митного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим адміністративним судом України)” від 23.04.2008 № 720/100/13-08// Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України” вiд 25.03.2005 № 2505-IV// Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2505-15

Рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008р.// Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?page=1&nreg=v010p710-08

Постанова Львівського Окружного Адміністративного Суду від 10 червня 2010 р. по справі № 2а- 3617/10/1370// Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/

Закон України „Податковий кодекс” вiд 02.12.2010 № 2755-VI// Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2755-17

Закон України "Про інвестиційну діяльність" вiд 18.09.1991 № 1560-XII // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12

Закону України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності з використанням майна та коштів вітчизняного походження" вiд 17.02.2000 № 1457-III // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1457-14

Рішення Конституційного суду України від 29.01.2002 року у справі №1-РП/2002// Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Закон України „Господарський кодекс України” вiд 16.01.2003 № 436-IV// Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15

Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності” вiд 24.09.1999 №1756// Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Закон України „Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” вiд 13.10.1992 № 2673-XII //Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2673-12

Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про перелік офшорних зон” від 24.02.2003р. №77 // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Закон України „Про спеціальний режим інвестиційної діяльності в Закарпатській області” від 24 грудня 1998 р.// Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Постанова Кабінету Міністрів України „Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності” вiд 28.02.2001 №184// Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=184-2001-%EF

Постанова Кабінету Міністрів України ”Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” вiд 11.03.2004 №308// Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Закон України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” вiд 11.09.2003 № 1160-IV // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства промислової політики України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України „Про затвердження критеріїв оцінки, основних параметрів та показників діяльності спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності” від 19.01.2005р. №12/33/17/27/4/26/715 // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0212-05

Прядко О.С. Аналіз ефективності інвестицій, залучених до вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку Донецького регіону// Статистика України. – 2005. - №1. – с. 55-59

Кейнс Дж. Общая теория занятости, процеса и денег. – М.: Прогрес. – 1978. – 494 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право