Захист сімейних прав дитини Європейським судом з прав людини.

Автор(и)

  • L. V. Krasitskaya Донецький національний університету

Ключові слова:

права дитини, захист сімейних прав, Європейський суд з прав людини, практика суду, джерело права

Анотація

У статті аналізується практика Європейського суду з прав людини як джерело права щодо захисту сімейних прав дитини, з’ясовується позиція Європейського суду з прав людини щодо окремих порушень прав дитини у контексті права на повагу до свого приватного і сімейного життя, передбаченого ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Біографія автора

L. V. Krasitskaya, Донецький національний університету

доцент кафедри цивільного права і процесу, кандидат юридичних наук

Посилання

Населення України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://stat6.stat.lviv.ua/ukrcensus/Dialog/statfile1_c.asp.

Вибрані рішення Європейського суду з прав людини (1993-2002 рр.). Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного та місцевого самоврядування Академії правових наук України. Серія ІІ. Коментарі прав і законодавства. Вип.3. / Редкол. : П. М. Рабінович та ін. [Текст] – Х. : Консум, 2003. – 464 с.

Соловйов О. В. Застосування практики Страсбурзького суду як джерела права (за матеріалами рішень і ухвал Верховного Суду України) [Текст] / О. В. Соловйов // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – Число 2 (18). – С. 90-95.

Буткевич В. Г., Маляренко В. Т. Європейський суд з прав людини та українське судочинство: питання взаємодії [Текст] / В. Г. Буткевич, В. Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 4 (44). – С. 2-8.

Ярема А. Г. Право особи на ефективні засоби судового захисту цивільних прав та інтересів [Текст] / А. Г. Ярема // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2007. – Том 20 (59). – С. 195-202.

Туманова Л. В., Владимирова И. А. Защита семейных прав в Европейском суде по правам человека [Текст] / Л. В. Туманова, И. А. Владимирова. – М. : Издательский Дом «Городец», 2007. – 208 с.

Решение Европейского суда по правам человека по делу «Маркс против Бельгии (Marckx v. Belgium)» от 13 июня 1979 года [Электронный ресурс] // Европейский суд по права человека. Справочно-информационный центр: Российская Федерация. – Режим доступа: http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkomyazyke/marks-protiv-belgii-postanovlenie-evropejskogo-suda/

Ефективність рішень Європейського суду з прав людини, або справи, розглянуті з 1959 по 1998 рік (Effects of Judgments or Cases 1959-1998) [Електронний ресурс] // Практика Європейського суд з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. – №4. Режим доступу: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=112

Килкэли Урсула, Чефранова Е. А. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья 8. Право на уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции. Прецеденты и комментарии: Учебно-методическое пособие [Текст] / Урсула Килкэли, Е. А. Чефранова. – Москва: Российская академия правосудия, 2001. – 161 с.

Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. Пер. з англ. [Текст] / М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі. – К. : «АртЕк», 1997. – 624 с.

Ковальски Михал. Уважение личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции на основании ст. 8 Европейской конвенции прав человека – основные проблемы [Текст] / Михал Ковальски. – Варшава: Хельсинкский Фонд по Правам Человека, 2007. – 68 с.

Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні» до 20-річчя ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини [Текст]. – Київ, 2010. – 228 с.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Савіни проти України» від 18 грудня 2008 р. (Заява № 39948/06) [Текст] // Офіційний вісник України. – 2009. – № 84. – Ст. 2852.

Шевчук С. Порівняльне прецедентне право з прав людини [Текст] / С. Шевчук. – К.: Видавництво «Реферат», 2002. – 344 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право