Кадрове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України: історія, сучасний стан і тенденції розвитку.

Автор(и)

  • E. Zozulya Донецький юридичний інститут МВС України

Ключові слова:

реформування МВС, підготовка кадрів, кадрове забезпечення ОВС, міжнародне співробітництво

Анотація

У статті розглянуто питання діяльності органів державної влади та управління, МВС України щодо нормативно-правового та організаційного забезпечення кадрової роботи в системі МВС України протягом усього періоду становлення та розвитку незалежної держави. Проаналізовано формування нормативно-правової бази, особливості організаційного забезпечення, напрями реформування та міжнародного співробітництва у сфері підготовки кадрів.

Біографія автора

E. Zozulya, Донецький юридичний інститут МВС України

к.і.н., доцент, вчений секретар вченої ради

Посилання

Про Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки: Указ Президента України від 17.09.1996 № 837/96. / Архів УОІ ГУМВС України в Донецькій області, ф. 20, спр. 3, т. 6, арк. 12.

Про Концепцію розвитку системи МВС України: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.1996, № 456 / ДА МВС України, ф. 41, оп. 1, спр. 598, арк. 100.

Про заходи щодо реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ України: Указ Президента України від 20.03.2008, № 245/2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ua-info.biz/legal.

Про затвердження Комплексної програми вдосконалення роботи з кадрами та підвищення авторитету міліції на 1999-2005 роки: Наказ МВС України від 29.01.1999, № 61 / Поточний архів Донецького юридичного інституту.

Про затвердження Положення про Головне управління кадрів МВС України: Наказ МВС України від 06.06.1992, № 334 / ДА МВС України, ф. 46, оп. 2, спр. 174, арк. 22.

Про реорганізацію кадрових апаратів органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 14.01.1996, № 20 / Архів УОІ ГУМВС України в Донецькій області, ф. 20, спр. 3, т. 1, арк. 17.

Про затвердження Кодексу честі працівника органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 11.01.1996, № 18 / Архів УОІ ГУМВС України в Донецькій області, ф. 20, спр. 3, т. 7, арк. 122.

Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ України: Схвалений Колегією МВС України 05.10. 2000, № 7КМ/8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bc-mvs.gov.ua

Кравченко Ю.Ф. Міліція України / Ю.Ф. Кравченко – К.: Генеза, 1999. – 431 с.

Програма розвитку партнерських відносин між міліцією та населенням на 2000-2005 роки: Рішення Колегії МВС України «Про підсумки роботи органів внутрішніх справ у 1999р. та завдання відповідно до вимог Президента та Уряду України щодо поліпшення боротьби зі злочинністю і посилення охорони громадського порядку» від 28.12.1999, №8 км/1 / Поточний архів Донецького юридичного інституту.

Про затвердження Комплексної програми кадрової політики в органах та підрозділах внутрішніх справ та забезпечення законності і дисципліни на 2001-2005 рр.: Наказ МВС України від 30.06.2001, № 515 / Поточний архів Донецького юридичного інституту.

Звіт перед українським народом Про оперативно-службову діяльність органів внутрішніх справ України у 2000 році // Міліція України. – 2001. – № 1. – С. 3-16.

Положення про Департамент роботи з персоналом Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 13.11.2003, № 1372 / Поточний архів Донецького юридичного інституту.

Про підрозділ: інформація Департаменту кадрового забезпечення МВС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mvs.gov.ua/mvs/control/uk/publish...

Про створення Української академії внутрішніх справ: Наказ МВС України від 15.02.1992, № 73 / Архів УОІ ГУМВС України в Донецькій області, ф. 20, спр. 3, т. 3, арк. 56.

Лукашевич В. Г. Підготовка фахівців - юристів за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» у відомчих вищих закладах освіти // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1997. – №1. – С. 135.

Зозуля Є.В. Міліція України в умовах становлення незалежної держави (90-ті рр. ХХ ст.): монографія / Є.В. Зозуля. – Донецьк: НД та РВВ Донецького юридичного інституту МВС, 2004. – 188 с.

Горбачевський В. Відомча юридична освіта в системі МВС / Віталій Горбачевський // Правовий тиждень. – 2009. – № 21 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: legalweekly.com.ua › article/?uid=1149

Казанський Ю.С. Старт реформі / Ю.С. Казанський // Іменем Закону - інтернет видання. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.imzak.org.ua

Михайленко П. Громадські формування з охорони порядку і боротьба зі злочинністю: минуле і сьогодення // Міліція України. – 2001. – № 4. – С. 7.

Казанський Ю.С. Кадрова служба: робота, в якій немає дрібниць / Ю.С. Казанський // Іменем Закону. – 2011. – № 15. – С. 27-29.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право