Правовий режим комерційної таємниці.

Автор(и)

  • I. Zlobin економічний факультет ДонНТУ
  • A. Volkova ТОВ „Союз-Перспектива та К”

Ключові слова:

інформація з обмеженим доступом, таємниця, комерційна таємниця, правовий режим

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей комерційної таємниці як одного з видів інформації з обмеженим доступом. Розкрито поняття, ознаки комерційної таємниці, специфіку її правової охорони. На підставі проведеного аналізу зроблено пропозиції щодо удосконалення правової регламентації відносин, які виникають з приводу комерційної таємниці, в Україні.

Біографії авторів

I. Zlobin, економічний факультет ДонНТУ

к.е.н., доцент кафедри стратегічного управління економічним розвитком

A. Volkova, ТОВ „Союз-Перспектива та К”

помічник юриста

Посилання

Марущак А. Науково-практичні аспекти збереження комерційної таємниці на підприємстві / А. Марущак // Юридичний радник. – 2006. – №2(10). – С. 35-38.

Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 28.03.2007 №01-8/184 // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 3. – С. 46.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (у редакції від 16.09.2011р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

Топалова Л.Д. Правовий режим комерційної таємниці: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 / Топалова Людмила Дмитрівна; Донецьк. Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Донецьк, 2006. – 34с.

Клименко П.М. Інформація як об’єкт інтелектуальної власності, що потребує охорони // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України: Зб. Матеріалів наук.-практ. конф., Київ, 16-17 травня 2001 року. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – С.283-289.

Білоусов В.М. інститут комерційної таємниці в законодавстві України: поняття і шляхи вирішення / В.М. Білоусов // Часопис Київського університету права. –2009. – № 1. – С.205-209.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 36-IV (у редакції від 02.09.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №18. – Ст. 144.

Прядко Д. Комерційна таємниця під охороною / Д. Прядко // Юридичний журнал. – 2004. – № 3. – С. 34- 37.

Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993р., № 611 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=611-93-%EF.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право