Управління державним майном, яке перебуває на балансі господарських товариств.

Автор(и)

  • A. M. Zakharchenko Донецький національний університет

Ключові слова:

управління державним майном, господарські товариства, корпоратизація, приватизація, статутний капітал

Анотація

Проаналізовано правову основу управління державним майном, яке перебуває на балансі господарських товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення управління зазначеним майном.

Біографія автора

A. M. Zakharchenko, Донецький національний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права

Посилання

Інформація щодо проведення інвентаризації юридичних осіб державної форми власності та стан наповнення Єдиного реєстру об’єктів державної власності станом на 01.01.2011 [Електронний ресурс] // Офіційний інформаційний сервер Фонду державного майна України. – Режим доступу: http://www.spfu.gov.ua/ukr/reg_view.php.

Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21 вересня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 41. – Ст. 2726. – (Станом на 08.09.2011 р.).

Про проведення інвентаризації державного майна, яке не увійшло до статутних фондів акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 757 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 29. – Ст. 54.

Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі: Наказ Фонду державного майна України, Міністерства економіки України від 19 травня 1999 р. № 908/68 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 26. – Ст. 108. – (Станом на 06.11.2009 р.).

Биков Р. Ю. Механізми управління державним майном в Україні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Акад. муніцип. упр. – К., 2010. – 20 с.

Погрібний Д. І Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2008. – 20 с.

Шкільняк М. М. Механізм управління державною власністю в системі національної економіки: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.03 / Тернопільський національний економічний ун-т. – Т., 2009. – 38 с.

Пількевич В. Л., Дунаєвський В. І. Деякі питання щодо процесу управління державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених в процесі приватизації, але перебуває на їх балансі // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2000. – № 3. – С. 72–74.

Пількевич В. Л., Дунаєвський В. І. Щодо питання практичного застосування методики оцінки ефективності прийняття управлінських рішень стосовно державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених в процесі приватизації // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2001. – № 9. – С. 61–63.

Аналітичний звіт Головного контрольно-ревізійного управління України про результати діяльності за 2010 рік [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Головного контрольно-ревізійного управління України. – Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/75128.

Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 1 серпня 2011 р. у справі № 30/5005/6920/2011 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень України. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/17475308.

Рішення Господарського суду Донецької області від 9 лютого 2011 р. у справі № 44/142 пн [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень України. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/13699416.

Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26 січня 2010 р. у справі № ПР7/128- 09 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень України. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/7733188.

Постанова Донецького апеляційного господарського суду від 1 лютого 2011 р. у справі № 20/55д/10 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень України. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/13718964.

Інформація про хід виконання державних програм приватизації за результатами аналізу звітів Фонду державного майна України / Підготовлено департаментом контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру / - Київ: Рахункова палата України, 2003. – Випуск 4. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Рахункової палати України. – Режим доступу: http://www.acrada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/39272?cat_id=38964.

Проект Закону про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, внесений на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України 18 травня 2011 р. (реєстр. № 8531) [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=40430.

Аналіз регуляторного впливу щодо внесення змін та доповнень до спільного наказу Фонду державного майна України та Міністерства економіки України від 19.05.1999 № 908/68 «Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі» [Електронний ресурс] // Офіційний інформаційний сервер Фонду державного майна України. – Режим доступу: http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_proj_view.php?id=1372&sort_id=&text=.

Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 86. – Ст. 3168. – (Станом на 11.05.2011 р.).

Рішення Господарського суду Кіровоградської області від 11 травня 2010 р. у справі № 12/41 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень України. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/9535305.

Щодо майна, яке не увійшло до статутних фондів акціонерних товариств в процесі корпоратизації: Наказ Міністерства промислової політики України від 17 лютого 2009 р. № 131 [Електронний ресурс] // UA PRAVO. Правова бібліотека України. – Режим доступу: http://uapravo.net/akty/administration-osnovni/akt5bbvn7n.htm.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право