Господарсько-правове забезпечення оптимізації видобутку вугілля.

Автор(и)

  • G. D. Dzhumageldieva Институт экономико-правовых исследований НАН Украины

Ключові слова:

енергетичний ресурс, енергетичний баланс, вугілля, вуглевидобувні підприємства, державна підтримка

Анотація

У статті розглянуті проблеми господарсько-правового забезпечення оптимізації видобутку вугілля в Україні. Обґрунтовано пропозиції, спрямовані на створення сприятливого правового режиму для збільшення частки вугілля вітчизняного видобутку в структурі енергобалансу і підвищення раціональності його видобутку шляхом переоцінки напрямків і способів використання державної підтримки вуглевидобувних підприємств.

Біографія автора

G. D. Dzhumageldieva, Институт экономико-правовых исследований НАН Украины

кандидат юридических наук, старший научный сотрудник

Посилання

Данилов-Данилян В. Сами пригласили. Почему ураганы наведываются к нам все чаще? / В. Данилов- Данилян // Мировая энергетика. – 2005. – №11 (23). – С. 158 – 159.

Василенко В. Н. Оценка влияния топливообеспечения на деятельность теплоэлектростанций / В. Н. Василенко, Н. А. Потемкина // Экономика и право. – 2002. – №2. – С. 67 – 72.

Марков Н. А. Концепция энергосбережения в угольной промышленности Украины / Н. А. Марков, А. М. Филиппов, Д. Ю. Череватский // Уголь Украины. – 1999. – №11. – С. 6 – 9.

Ресурсний фактор енергетичної стратегії України / М. І. Євдощук, М. М. Коржнев, М. М. Курило, Є. О. Яковлєв // Стратегічна панорама. – 2010. – №1. – С. 27 – 35.

Инякин В. Н. К вопросу о концепции гармонизации развития общества и топливно-энергетического комплекса в Украине / В. Н. Инякин // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия Экономическая. – 2003. – Вып. 65. – С. 81 – 96.

Политика энергетического сбережения США // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2007. – №9. – С. 19 – 27.

Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України за грудень та 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.mpe.kmu.gov.ua

Источники энергии в ХХІ веке // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2007. – №11. – С. 22 – 41.

Європейська стратегія тривалої, конкурентоспроможної та безпечної енергетики (Зелена Книга Комісії Європейських Співтовариств) №COM (2006) 105 вiд 08.03.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada1.gov.ua

Ерхов А. Г. Экономика Скандинавских стран: рыночные реформы в электроэнергетике: моногр. / А. Г. Ерхов. – Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2008. – 277 с.

Гірничий Закон України від 06.10.1999 р. №1127- XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 50. – Ст. 433.

Про електроенергетику: Закон України вiд 16.10.1997 р. №575/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №1. – Ст. 1.

Інформаційно-аналітичний звіт про розвиток вугільної промисловості України за 1 квартал 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.mvp.gov.ua

Логвиненко В. И. Развитие энергосбережения в регионе: моногр. / В. И. Логвиненко. – Донецк: Юго- Восток, Лтд, 2005. – 121 с.

Некрасова Т. В. Правове регулювання надання державної допомоги суб’єктам господарювання: автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец: 12.00.04 «Господарське право; господарсько- процесуальне право» / Т. В. Некрасова; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2009. – 18 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право