Процедура розгляду та затвердження закону про Державний бюджет України як відображення його особливостей та юридичного змісту.

Автор(и)

  • N. Vorotina Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України

Ключові слова:

Бюджетний кодекс України, Регламент Верховної Ради України, закон про Державний бюджет України, спеціальна процедура розгляду та затвердження закону про Державний бюджет, перше читання, друге читання, третє читання, особливості та юридичний зміст закону

Анотація

Досліджено основи правового регулювання розгляду та затвердження Закону про Державний бюджет України на планований рік з урахуванням останніх змін до законодавства у бюджетній сфері. Проаналізовано спеціальну процедуру, відповідно до якої Верховна Рада України розглядає вказане питання. Виділено особливості закону про Державний бюджет України, що відрізняють його від інших законів у державі. Вказано на проблеми правового регулювання у вказаній сфері та запропоновані шляхи їх вирішення.

Біографія автора

N. Vorotina, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України

кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник

Посилання

Податковий кодекс України: Закон України від 2.12.2010 р. N 2755-VI (з наст. змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua.

Бюджетний кодекс України: Закон України від 8.07.2010 р. №2456-IV (з наст. змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua.

Бюджетний кодекс України: Закон України від 21.06.2001 р. №2542-III (з наст. змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua.

Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 р. № 1861- VI (з наст. змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua.

Див. напр.: Скрипнюк О.В., Теплюк М.О., Ющик О.І. Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні (проблеми якості, рекомендації щодо вдосконалення в контексті європейської практики): Монографія / О.В. Скрипнюк, М.О. Теплюк, О.І. Ющик. – К.: Атіка-Н, 2010. – С. 3 – 89.

Бюджетное право: учебное пособие / Под. ред. М.В. Карасевой. – М.: Ексмо, 2010. – С. 233.

Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) /Л.Л. Арзуманова, Н.М. Артемов, Е.М. Ашмарина [и др.]; под ред. Е.Ю. Грачевой. – М.: Проспект, 2009. – С. 425 – 439.

Болтинова О.В. Бюджетный процесс – институт бюджетного права Российской Федерации. Монография. – М., ООО "Издательство "Элит"", 2009. – С. 166 – 171.

Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент, Моя книга, 2006. – С. 164.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право