Протидія діяльності слідчого при розслідуванні нападів на інкасаторів.

Автор(и)

  • O. P. Vashchuk Национальный университет «Одесская юридическая академия»

Ключові слова:

протидія діяльності слідчого, напад, інкасатор

Анотація

У статті аналізуються особливості протидії діяльності слідчого, шляхи їх подолання при розслідуванні нападів на інкасаторів, визначення форм протидії та методів їх подолання.

Біографія автора

O. P. Vashchuk, Национальный университет «Одесская юридическая академия»

ассистент кафедры криминалистики

Посилання

Одерій А.В. Криміналістика. Учбовий посібник / А.В. Одерій, М.Г. Щербаковський. - Х.: 1998. – 200 с.

Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. – Мн. / Г.А. Зорин. – Амалфея: 2000. – 416 с.

Козловцев В.А. Краткий курс криминалистики. Вопросы и ответы. Учебное пособие. / В.А. Козловцев, С.В. Маликов. - М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002. – 224 с.

Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина 1: Підручник / О.М. Бандурка. – Харків: Вид-во Нац. ун- ту внутр. справ, 2002. -336 с

Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. – Мн. / Г.А. Зорин. – Амалфея: 2000. – 416 с.

Даньшин І.М. Усталені форми злочинності (кримінологічний нарис) / І.М. Даньшин. – Х.: Акта, 2002. – 110 с.

Слинько С.В. Розыск. Признаки внешности человека. Справ. Издание / Сост. С.В. Слинько; под ред. Н.М. Халина. – Харьков: Арсис, 1998. – 256 с., ил.

Россинская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы: Учеб. Пособие для вузов / Е.Р. Россинская. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2000. – 351 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право