Співвідношення права власності та права господарського відання.

Автор(и)

  • A. V. Bykanova Донецький національний університет

Ключові слова:

правовий режим майна, право власності, право господарського відання

Анотація

У статті проаналізовано правовідносини, що виникають у процесі формування та використання майна суб'єктів господарювання; визначено сучасний стан господарсько-правового регулювання таких правових режимів майна суб'єктів господарювання, як право власності та право господарського відання; визначено спільні та відмінні риси права власності та права господарського відання.

Посилання

Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: Міжнародний документ вiд 14.06.1994 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 24. – Ст.1794.

Петров Д.В. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. – СПб: Юридический центр Пресс, 2002. – 361 с.

Постанова Вищого господарського суду України у справі господарського суду Сумської області за позовом Державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп» до Виконавчого комітету Сумської міської ради, Сумської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, — Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області, про визнання права власності (Справа № 16/513-08) від 08 липня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/4119592.

Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов / А.Б. Венгеров. – М.: Юриспруденция, 2000. – 528 с.

Спасибо-Фатєєва І. Проблеми відповідальності юридичних осіб / І.Спасибо-Фатєєва // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 9. – С. 3.

Таш’ян Р. Право господарського відання майном у законодавстві України, Російської Федерації та Республіки Білорусь: порівняльний аспект / Р.Таш’ян // Юридичний радник. – 2007. – № 1 (15). – С. 37.

Попова А.В. Про розмежування права власності та права господарського відання // ґвісник господарського судочинства. – 2010. - №3. – С. 29-33.

Гражданское право: Учебник. В 4 томах / Под ред. Суханова Е.А. – Т. 1. Общая часть. — М.: Волтерс Клувер, 2002. – С.602.

Подцерковний О. Інститут права господарського відання та оперативного управління // Юридичний вісник України. – 2002. – № 49. – С. 35-38.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право