Приклад поєднання закордонного та вітчизняного досвідів для забезпечення об’єктивності оцінювання експортного потенціалу машинобудівного підприємства.

Автор(и)

  • Ye. Shelest Хмельницький національний університет

Ключові слова:

експортний потенціал, чистий експорт, індекс Херфіндаля, ринкова диверсифікація, індекс Лафая, відносна вартість одиниці експорту, товарна диверсифікація, індекс Грубела-Ллойда

Анотація

Здійснено дослідження експортного потенціалу окремих машинобудівних підприємств Хмельницької області. З метою забезпечення всебічності та повноти аналізу запропонована власна узагальнена методика оцінки експортних можливостей підприємств галузі.

Біографія автора

Ye. Shelest, Хмельницький національний університет

аспірант кафедри економіки та менеджменту промислових підприємств

Посилання

Шелест Є. О. Експортний потенціал машинобудування: методика дослідження його оцінки / Є. О. Шелест// Економічний простір. – 2011. - №. 3 – С.

Шелест Є. О. Аналітичний огляд проблем та резервів експортного потенціалу машинобудування України / Є. О. Шелест // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. - №. 3 – С. 143- 152

Сollop F.M., Monahan J.L. A Generalized Index of Diversification: Trends in U.S. Manufacturing // The Review of Economic and Statistics. 1991. Vol. 73. P. 318 – 330.

Дудченко М. А. Диверсифікація експортного потенціалу України./ Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Буркін, А. С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – С. 143 – 157.

Піддубна Л. І. Експортний потенціал машинобудівних підприємств регіону: сутність, структура і проблеми диверсифікації / Л. І. Піддубна, Ю. О. Семікоп // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2009. - № 26. – С. 125-133.

Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий / Т. Коно. – М.: Прогресс, 1987. – 201 с.

Цогла О.О. Переваги та недоліки стратегії диверсифікації діяльності підприємства / Цогла О. О. // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - № 5(71). – С. 148- 152.

Very Philippe. Success in Diversification: Building on Core Competence // Long Range Planning – 1993. – № 5. – Р. 80-92.

Промышленный маркетинг: Три типа процесса диверсификации [Електронний ресурс]: Библиотека он- лайн. - Режим доступу: http://0prom.ru/?id=608

Планування номенклатури продукції підприємства [Електронний ресурс]: Бібліотека он-лайн. - Режим доступу: http://www.paragononstate.com/konspekt-lekczj-planuvannya-dyalnost- organzacz/461-6-2-------.html

Trade Competitiveness Map. Analyse country and product competitiveness with trade flows [Електронний ресурс]: International Trade Centre. - Режим доступу: http://www.intracen.org/appli1/TradeCom/TP_TP_CI.aspx?RP=804&YR=2008.

Country Market Analysis Profiles: [Benchmarking of National and Sectoral Trade Performance and Competitiveness / the supervisor Friedrich von Kirchbach]. Switzerland: The International Trade Centre Market Analysis Section, 2003. – 43 p.

The Trade Performance Index: [technical notes / Mimouni M., Fontagné L. and F. von Kirchbach]. – Switzerland: International Trade Center Market Analysis Section, 2007. – 18 p.

Herfindahl index [Електронний ресурс]: The Free Encyclopedia Wikipedia. - Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Herfindahl_index

Головень В. П. Диверсифікація зовнішньої торгівлі в Україні / В. П. Головень // Магістеріум. – 2004. - № 14. – С. 64-70.

Ваврищук В. В. Концентрація експорту та внутрішньогалузева торгівля України: кількісні оцінки / В. В. Ваврищук // Наукові записки. – 2005. - № 44. – С. 42-46. , 44.

Розвиток експортної діяльності високотехнологічних підприємств в умовах загострення конкуренції: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Філіпова Наталя Олександрівна ; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя, 2008. - 20 с.

Методи аналізу та оцінки ефективності експортної діяльності металургійних підприємств: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Дем’янченко Аліса Геннадіївна; Приазовський державний технічний ун-т. - Маріуполь, 2005. - 20 с.

Оцінка ефективності експорту та імпорту машин і обладнання вітчизняними підприємствами: дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Крамарева Олена Михайлівна ; Харківський національний економічний ун-т. - Х., 2005. – 187 с.

The Trade Performance Index: [background paper / the supervisor Friedrich von Kirchbach]. Switzerland: The International Trade Centre Market Analysis Section, 2000. – 28 p.

Country Market Analysis Profiles: [Benchmarking of National and Sectoral Trade Performance and Competitiveness / the supervisor Friedrich von Kirchbach]. Switzerland: The International Trade Centre Market Analysis Section, 2003. – 43 p.

The Trade Performance Index: [technical notes / Mimouni M., Fontagné L. and F. von Kirchbach]. – Switzerland: International Trade Center Market Analysis Section, 2007.– 18 p.

Country Profiles: Euro indicators [Електронний ресурс]: Eurostat. - Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=eurind&lang=en

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка