Стратегія ефективного функціонування фінансового потенціалу економічної безпеки підприємств рекреаційного комплексу.

Автор(и)

  • N. D. Stakhno Симферопольский колледж Государственного высшего учебного заведения «Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана»

Ключові слова:

фінансовий потенціал, фінансова стратегія, економічна безпека, потенциалоемкість, фінансова політика, фінансові ресурси

Анотація

Рекреаційний комплекс є стратегічною галуззю й від його ефективності залежить ефективність економіки в цілому, що підкреслює значимість існуючого пророблення довгострокових планів розвитку. З метою підвищення керування фінансової потенциалоемкостью рекреаційного комплексу політика фінансового менеджменту повинна змінюватися залежно від функціонування життєвого циклу підприємств і передбачати застосування адекватного інструментарію оптимізації фінансового потенціалу з позиції циклічних і сезонних коливань.

Біографія автора

N. D. Stakhno, Симферопольский колледж Государственного высшего учебного заведения «Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана»

соискатель, преподаватель

Посилання

Давыдова Л.В.Финансовая стратегия и подходы к определению потенциала предприятия. / Л.В. Давыдова, Н.Н. Соколова // Финансы предприятий. –2005.– № 36 (204). – С.46–49.

Власюк Н. І. Методика і організація економічного аналізу грошових потоків підприємств на прикладі поліграфічної промисловості): дис. кан. ек. наук: 08. 06. 04 / Н. І. Власик – Львів, 2000. – 159 с.

Нитецкий В.В. Привлечение заёмных средств в распределительном сетевом комплексе / В.В. Нитецкий , В.А. Писарев // Финансы .- 2008 .-№6.- С. 23-43.

Бережна О.О. Шляхи інвестування діяльності та залучення природно-ресурсного потенціалу рекреаційно - оздоровчих комплексів / О.О. Бережна // Економіка та держава .- 2007 .- №7 .- С.34-36.

Друзин Р.В. Основы финансового анализа / Р.В. Друзин.- Симферополь.: Ареал, 2010. - 218 с.

Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. / Єрмошенко М. М. – К.: КНТЕУ, 2005. – 309 с.

Макаров А.С. Финансовая политика организации её виды, инструменты формирования и реализации / А.С. Макаров // Финансы и кредит .-2008.- № 10 (298 ) - С. 54-60.

Хрущ Н.А. Стратегії компанії: механізми формування й адаптації в сучасному інвестиційному середовищі / Н.А. Хрущ // Фінанси України . -2008.- №8.- С.45-51.

Гуменюк В.В. Чинники сезонності в управлінні фінансовим забезпеченням туристичних підприємств / В.В. Гуменюк // Фінанси України . -2008.- №8.- С.74 -81.

Біркович В.І. Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу регіонів України / В.І. Біркович // Статистика України .- 2006.- №3 . - 85 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка