Інформаційно-логістична система промислового підприємства.

Автор(и)

  • E. A. Nechay Запорізький національний технічний університет

Ключові слова:

інформаційна логістична система, інформаційний потік, інтегрована логістика, промислове підприємство

Анотація

У статті розглянуто сутність та класифікація інформаційних потоків підприємств. Запропоновано теоретико- методичні основи побудови інформаційних логістичних систем. Наведено типову структурну декомпозицію інформаційної системи логістичного управління на підприємстві.

Біографія автора

E. A. Nechay, Запорізький національний технічний університет

ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок: Пер. с англ. – М: ЗАО «Олимп Бизнес», 2001. – 640 с.

Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ. / Под ред. Ф.А. Кружикова. – М.: Экономика, 1991. – 271 с.

Глогусь О. Логістика: Навч. посіб. для студ. економ. спец. – Тернопіль, 1998. – 160 с.

Дыбская В.В. Управление складом в логистической системе / В.В. Дыбская. - М.: КИА центр, 2000.-129 с.

Ефективність інтегрованої логістики. – Режим доступу: http://www.masters.donntu.edu.ua/2008/fem/mishenko/library/doc7.htm

Мельник А.Ф. Прогнозування і регулювання економічного і соціального розвитку регіону: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 240 с.

Теория автоматического управления: Учебник для машиностроит. спец. вузов / В.Н. Брюханов, М.Г. Коссов и др.; Под ред. Ю.М. Соломенцева. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1999. – 268 с.

Экономика и бизнес / Под ред. Камаева В.Д.  М.: Высшая школа, 1993.  463 с.

Эклунд К. Эффективная экономика – шведская модель: Пер. со швед. / Авт. предисл. В.В. Попов, Н.П. Шмелев; Научн, ред. A.M. Волков. – М.: Экономика, 1991. – 349 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка