Дослідження міграційної політики України та динаміки зовнішніх трудових потоків за останнє десятиріччя.

Автор(и)

  • N. Muromets Донецький національний університету

Ключові слова:

міграційна політика, трудові потоки, міграційний простір, фактори міграційної політики

Анотація

В статті надано оцінку формування міграційної політики в Україні, що відбувалося переважно ситуативно. Зроблено висновок, що більшість зовнішніх трудових потоків українських працівників-мігрантів спрямовано до Росії, тому виникає необхідність визначення провідних факторів формування в межах СНД єдиного міграційного простору. Надано пропозиції щодо формування міграційної політики в Україні на засадах тісної співпраці всіх суб'єктів міграційної політики.

Біографія автора

N. Muromets, Донецький національний університету

к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці

Посилання

Наказ Президента України «Про основні напрями соціальної політики 1997– 2000 рр.» від 18.10.1997 р. № 1167; Указ Президента України «Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 р.» від 24.05.2000 р. № 717/2000.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.president.gov.ua – назва з екрану.

Зовнішня трудова міграція населення України: обстеження/ за ред.. Українського центру соціальних реформ, Держкомстату України. – К.,-2009.- [Електронний ресурс].- режим доступу: http:// openukrain.org/doc/BK-MIGREND.pdf.

Ивженко Г. Вынужденное возвращение украинцев на родину порождает массу проблем // Независимая газета. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа : (http://www.ng.ru/courier/2008-12-08/12_ukraina.html). – Название с экрана.

Силина Т. На реках вавилонских-2 // Зеркало недели /Власть. 2008-2009. 27 декабря 16 января. № 49 (728).– [Электронный ресурс]. – Режим доступа : httр://www. zn.ua/1000/1550/650947. – Название с экрана.

Влияние экономического кризиса на миграционные тенденции и миграционную политику в Российской Федерации и регионе Восточной Европы и центральной Азии. Аналитический доклад / Официальный сайт Международной организации по миграции. Бюро по международной организации в Москве.– [Электронный ресурс]. – Режим доступу : htth//www.iorussia.ru. -/ 31 марта 2009.– Название с экрана.

IMF Balance of Payments Statistics. August 2007. World Bank. World Development indicators DataPase, April 2008. 6. Van Eeghen, W. Migration Policy Options for Migration Management. World Bank: Europe and Central Asia Region, 2009. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://gdlnmigration.googlegroups.com/web/Willem+Presentation. – назва з екрану

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка