Дискретно-подійні моделі процесів обслуговування клієнтів логістичної компанії.

Автор(и)

  • R. S. Mizevich

Ключові слова:

логістичне обслуговування, імітаційне моделювання, дискретно-подійна модель, поставки, експрес-логістика

Анотація

Дискретно-подійні моделі процесів логістичного обслуговування клієнтів дозволяють проаналізувати надійність виконання операцій, результативність і ефективність реалізації логістичних послуг: поставки вантажів зі складу компанії, експрес-логістика и крос-докінг.

Біографія автора

R. S. Mizevich

аспирант кафедры МММЭ

Посилання

Дикань В.Л. Становление и развитие транспортной системы путем создания торгово-транспортной сети "DOOR-TO-DOOR" / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. пр. – Х.: УкрДАЗТ. – 2007. – №18. – С.68-70.

Лесин А. Логистика пошла в рост / А. Лесин // Транспорт. – 2010. – №40. – С. 66-67.

Чухрай Н.І. Формування ланцюгів поставок: питання теорії і практики. Монографія / Н.І. Чухрай. – Львів: Ітелект-Захід, 2006. – 305 с.

Храмцова Е.Р. Транспортные экспресс-услуги как элемент логистики / Е.Р. Храмцова // Вестник УТГУ- УПИ. Серия экономика и управление. – 2010. – №2. – С. 79-86.

Гавриленко В.В. Комп’ютерні технології в розв’язанні задач теорії масового обслуговування на транспорті. Навч. посіб. / В.В. Гавриленко, І.М. Цуканов, Л.М. Парохненко. – К.: НТУ, 2006. – 219 с.

Гируц П.Л. Имитационное моделирование вероятностных транспортных потоков региона / П.Л. Гируц, И.В. Максимей, Е.И. Сукач, О.И. Еськова // Математичні машини і системи. – 2007. – №1. – С. 99-104.

Искра С.А. Использование сетей Петри в моделировании задач управления цепями поставок продукции для распределенных сетевых объектов / С.А. Искра // Труды конф. "Технические и программные средства систем управления, контроля и измерения". – М., окт. 2010. – С.579-582.

Прокудін Г.С. Комп’ютерне моделювання термінальних вантажних перевезень / Г.С. Прокудін, М.Т. Дехтярук // Моделювання та інформаційні технології. – 2009. – № 2 (52). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ natural/Mtit/2010_52/10.pdf.

Прокудін Г.С. Моделі і методи оптимізації перевезень у транспортних системах / Г.С. Прокудін. – К.: НТУ, 2006. – 224 с.

Рыжиков Ю.И. Имитационное моделирование. Теория и технологии / Ю.И. Рыжиков. – СПб., М.: Корона принт, Альтекс-А, 2004. – 384 с.

Смирнов І.Г. Транспортна логістика: Навч. посіб. / Смирнов І.Г., Косарева Т.В. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.

Agent-based and discrete event simulation of autonomous logistic process. / Becker M. Wenning B.-L., Gorg C., Gehrke J.D., Lorenz M., Herzog O. // 20th European Conference on Modelling and Simulation / Borutzky W., Orsoni A., Zobel R. (eds.). – 2006. – pp. 566-571.

Логистические транспортно-грузовые системы / Под ред. В.М. Николашина. – М.: Академия, 2003. – 304 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка