Дослідження тенденцій використання Інтернет-майданчиків у міжнародній торгівлі лісопродукцією та оцінювання можливостей для лісових підприємств України.

Автор(и)

  • O. V. Maksymets Національний лісотехнічний університет України
  • V. G. Fryk Національний лісотехнічний університет України

Ключові слова:

електронні торговельні майданчики, Інтернет-торгівля, лісопродукція, лісові підприємства

Анотація

Розкрита сутність електронних торговельних майданчиків у торгівлі промисловою продукцією (В2В- майданчики). Представлені світові тенденції в електронній торгівлі промисловою продукцією. Вивчено можливості реалізації лісопродукції на зовнішніх ринках з використанням Інтернет-бірж. Запропоновані напрями використання можливостей електронних площадок при укладанні експортних контрактів лісовими підприємствами України.

Біографія автора

O. V. Maksymets, Національний лісотехнічний університет України

к.е.н., доц., кафедри менеджменту ЗЕД

Посилання

Алексунин В.А. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете: Учебн. пособие / В. А. Алексунин, В. В. Родигина. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2005. — 216 с.

Балабанов И.Т. Электронная коммерция – СПб: Питер, 2001. – 336 с.

Берко А.Ю. Аналіз і класифікація моделей систем електронної комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька // Автоматизовані системи управління та прилади автоматики. Науково-технічний журнал. – Харків, 2006. – № 137. – С.48–55.

Берко, А.Ю. Архітектура та інформаційні технології систем електронної комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, Л.В. Чирун // Відбір і обробка інформації: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Львів, 2008. – № 28 (104). – С. 118–125.

Дубницкий В.И. Эволюция, сущность, классы, инструментарий электронного бизнеса / В. И. Дубницкий, А. Н. Лозикова. — Донецк: ООО «Юго-Восток», 2003. – 86 с.

Кобелев О.А. Электронная коммерция: Учебн. пособие / О. А. Кобелев; под ред. проф. С. В. Пирогова. – 2- е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. – 684 с.

Минс Г. Метакапитализм и эволюция в электронном бизнесе: какими будут компании и рынки в XXI веке / Грейди Минс, Дэвид Шнайдер; пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2001. — 280 с.

Типовой закон об электронной торговле Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=995_321

Эймор Д. Электронный бизнес: эволюция и/или революция / Дэниел Эймор; пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. — 752 с.

UNCTAD. Electronic Commerce: Legal Considerations [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://r0.unctad.org/ecommerce/docs/legal1.pdf

UNCTAD. Building Confidence. Electronic Commerce and Development [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unctad.org/en/docs/posdtem11.en.pdf

http://derevyna.fordaq.com/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка