Системне управління логістичною діяльністю промислового підприємства.

Автор(и)

  • Yu. V. Makogon Донецький національний університет, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м.Донецьку

Ключові слова:

система, промислове підприємство, елементи системності, принципи системності, управління

Анотація

У статті розглянуті ознаки системного управління логістичною діяльністю промислового підприємства. Досліджено елементи системності в підходах до управління підприємством, наведено модель системи управління логістичною діяльністю промислового підприємства.

Біографія автора

Yu. V. Makogon, Донецький національний університет, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м.Донецьку

д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, директор

Посилання

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; [пер. с англ. Ф. П. Тарасенко]. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — 265 с.

Василенко А. В. Менеджмент устойчивого развития предприятий [монография] / А. В. Василенко — К.: Центр учебной литературы, 2005.—648 с.

Мізюк Б. М. Системне управління [монографія] / Б. М. Мізюк — Львів : Видавництво комерційної академії, 2004. — 338 с.

Мильнер Б. З. Теория организации: [учебник]. — [3-е изд., перераб. и доп.] / Б. З. Мильнер — М. : ИНФРА- М, 2002. — XVIII, 558 c.

Мыльник В. В. Исследование систем управления / В. В. Мыльник, Б. П. Титаренко, В. А. Волоченко.—М.:Академический проспект,2003—315с.

Твердохліб М. Т. Інформаційне заміщення менеджменту: [навч. посібник] / М. Т. Твердохліб — [2-ге вид., доп.] — К. : КНЕУ, 2002. — 224 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка