Державне регулювання ринку підакцизних товарів в умовах дії Податкового кодексу України.

Автор(и)

  • V. I. Korotun Науково-дослідний центр з проблем оподаткування Національного університету ДПС України

Ключові слова:

податок, акцизне оподаткування, акцизний податок, адміністрування акцизів

Анотація

У статті здійснено аналіз реалізації основних новацій Податкового кодексу щодо податкового регулювання ринку підакцизних товарів, а також надано пропозиції щодо подальшого його реформування в Україні.

Біографія автора

V. I. Korotun, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування Національного університету ДПС України

к.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник

Посилання

Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92. – Ст. 3248. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

Реформування податкової системи України : теорія, методологія, практика : монографія / Ярошенко Ф. О., Мельник П. В., Мярковський А. І. та ін., за заг. Ред. М. Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, 2011. – 656 с.

Звіти про результати діяльності органів ДПС України за 2007–2011 роки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.sta.gov.ua.

Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М.Я. Азарова]. – К.: Міністерство фінансів України, 2010. Т.3. – 516 с.

Cоколовська А. М. Система податкових пільг в Україні в контексті європейського досвіду / А. М. Соколовська, Т. І. Єфименко, І.О. Луніна та ін. – К. : НДФІ, 2006. –237 с.

Про виноград та виноградне вино :закон України від 16.05.2005 р. № 2662-IV – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН.

Макаренко В.В. Окремі аспекти надання адміністративних послуг на ринку підакцизних товарів в Україні / В.В. Макаренко // Адміністративно-процесуальна діяльність органів ДПС України у сфері взаємовідносин з платниками податків : сучасний стан та напрямки модернізації : збірник тез науково-практичного семінару. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – С. 68–73.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка