Формування системи управління інноваційною діяльністю.

Автор(и)

  • M. V. Korzh Донбаська державна машинобудівна академія

Ключові слова:

інновація, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, інноваційна стратегія, інноваційний розвиток, концепція інноваційних систем

Анотація

У даній статті була виявлена необхідність у вдосконаленні стратегій інноваційного розвитку. Проведено аналіз поняття «інноваційний потенціал» через призму вхідних і вихідних потоків системи управління міжнародною інноваційною діяльністю. Розроблена моделі управління інноваційною діяльністю та інноваційним потенціалом.

Біографія автора

M. V. Korzh, Донбаська державна машинобудівна академія

д.е.н., доцент

Посилання

Амоша О. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення // Економіст. – 2005. – № 6. – С. 28– 32.

Валдайцев С. В. Управление инновационным бизнесом : учеб. пособие для вузов / С. В. Валдайцев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 343 с.

Липов В.В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини. Модуль ІІ. Міжнародні ринки та форми міжнародної економічної взаємодії. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 368с.

Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. – К.: Видав. центр «Друк», 2002 – 345с.

Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 400с.

Микитюк П.П., Сенів Б.Г. Інноваційна діяльність . – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392с.

Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент. – К.: Академвидав, 2006. – 464с.

Unсtad handbook of statistics 2010. – New York: United Nations, 2010. – 588 p. – Режим доступу: http://www.UNCTAD.org

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка