Структура ринку капіталів в умовах глобалізації.

Автор(и)

  • A. L. Galiulina

Ключові слова:

ринок капіталу, фінансовий ринок, ринок цінних паперів, цінні папери, фондовий ринок, позичковий капітал, глобалізація

Анотація

В статті проаналізована структура ринку капіталів в умовах глобалізації. Розглянуті сучасні теорії ринку капіталів та поняття «фінансовий ринок», «ринок цінних паперів», «фондовий ринок» та інші.

Біографія автора

A. L. Galiulina

аспірант кафедри міжнародна економіка

Посилання

Смолянська О. Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 384 с.

Васильєва В. В., Васильченко О. Р. Фінансовий ринок. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 368 с.

Боринець С. Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2006. – 494 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Маслова С. О., Опалов О. А. Фінансовий ринок: Навч. посібник. 4-е вид. – К.: Каравела, 2009. – 288 с.

Поважний О. С., Орлова Н. С., Свечкіна А. Л. Цінні папери і фондовий ринок: Навч. посібник. – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 361 с.

Пробоїв О. А. Вплив глобалізацій них тенденцій на світові фінансові ринки та їх наслідки для економіки України [Текст] / О. А. Пробоїв // ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ. – 2010. - № 1. – с. 85-88.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка