Історично-правові аспекти розвитку наземних шляхів сполучення у світі та в Україні.

Автор(и)

  • М. Yu. Veselov ДЮІ МВС України

Ключові слова:

шляхи сполучення, автомобільні дороги, залізничні шляхи, безпека руху, історія розвитку

Анотація

У даній наукові статті в контексті особливостей правового регулювання досліджується історіографія розвитку наземних шляхів сполучення в Україні.

Біографія автора

М. Yu. Veselov, ДЮІ МВС України

к.ю.н., с.н.с., начальник кафедри ОСДП ДАІ

Посилання

Системологія на транспорті : підручник : У 5 кн. / За заг. Ред. М.Ф. Дмитриченка. – К. : Знання України, 2005. – Кн. ІV : Організація дорожнього руху / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля та ін. – 452 с.

Калюжный Д.В. Забытая история Московии. От основания Москвы до Расскола : [версии всемирной истории] / Д.В. Калюжный, Яр.А. Кеслер. – М. : Вече, 2007. – 384 с.

Савенко В.Я. Транспорт і шляхи сполучення : підручник / В.Я. Савенко, В.А. Гайдукевич. – 2-ге видання. – К. : Арістей, 2007. – 256 с.

Історія Державної автомобільної інспекції України / Міленін О.Л., Гусаров С.М., Коховський П.В. та ін. – Х. : Світлофор, 2002. – 312 с.

Организация, управление и администрирование в социальной работе : учеб. пособие / Отв.ред. П.В. Палехова. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 128 с.

Ерина Е.Л. Администрирование в социальных службах и учреждениях : учебное пособие по дисциплине / Ерина Е.Л. – Екатеринбург : Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 2008. – 152 с.

Яцківський Л.Ю. Загальний курс транспорту : навчальний посібник / Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. – Кн. 1. – К. : Арістей, 2007. – 544 с.

Нагляд за станом доріг : підручник / Веселов М.Ю., Колпаков В.К., Курінний А.В. та ін. ; Донецький юридичний інститут ЛДУВС. – Донецьк : ПБ Донеччина, 2010. – 408 с.

Краткiй историческiй очеркъ развитiя и дѣ ятельности Вѣ домства путей сообщенiя за сто лѣ тъ его существованiя (1798-1898 гг.) / Министерство Путей Сообщенія. – С.-Петербургъ : Тип. Министерства Путей Сообщенія, 1898. – 292 с.

Каганович Л.М. / Памятные записки ; Часть 2 [В Наркомате путей сообщения] / Каганович Лазарь Моисеевич [електронний ресурс]. // Інтернет : режим доступу : http://www.mysteriouscountry.ru/wiki/index.php.

История милиции Украинской ССР в документах и материалах; Том 1 (1917 – 1937 гг.) / Под ред. П.П. Михайленко. – К. : КВШ МВД СССР, 1969. – 884 с.

Смирнов А.М. Транспортне право : курс лекцій / Смирнов А.М., Клещенков О.В. – Донецьк : ДЮІ, 2006. – 300 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка