Місце інтернет-магазинів у розвитку електронної комерції в Україні та особливості їх оподаткування.

Автор(и)

  • N. M. Boreyko Науково-дослідний центр з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України

Ключові слова:

Інтернет, електронний ринок, електронна комерція, інтернет-магазин, оподаткування

Анотація

У статті досліджено сучасний стан розвитку електронної комерції та її складової – інтернет-магазинів в Україні, а також окремі аспекти їх податкового регулювання. Подано пропозиції щодо вдосконалення оподаткування електронної комерції в Україні.

Біографія автора

N. M. Boreyko, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України

молодший науковий співробітник

Посилання

Козаченко Л. Нормативно-правова база інформаційної економіки та електронної комерції в Україні / Леонід Козаченко [Електронний ресурс] // Нормативно-правова база інформаційної економіки та електронної комерції в Україні : матеріали круглого столу; (02.09.2011 р., Київ) / Рада підприємців при КМУ спільно з Міжнародною торговою палатою. – Режим доступу : http://uk.compu.wikia.com/wiki.

Галковська Т. Всі пішли в онлайн! „Дикий” ринок електронної комерції планують поставити в чіткі законодавчі рамки / Т. Галковська [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – 24–29 квітня. – 2010. – № 16 (796). – Режим доступу : http://www.dt.ua/2000/2675/69260.

Правове регулювання електронної комерції [Електронний ресурс] / European Union`s Tacis Programme. Ukrainian – European Policy and Legal Advice Centre. Група економічного та фінансового законодавства. – К., 2000. – Режим доступу : http://www.ueplac.kiev.ua.

Юрій С. І. Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування та новітня парадигма податкової політики в Україні : [монографія] / Юрій С. І., Крисоватий А. І., Кощук Т. В. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 292 с.

Рынок интернет-торговли Украины : обзор [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://korkin.com/news/internet-torgovlya-v-ukraine.

Интернет-торговлю в Украине оценивают в $1 млрд [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.liga.ua.

Податковий кодекс : ВР України : від 02.12.2010 р., № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.liga.ua.

Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва : Указ Президента України : від 03.07.98 р. № 727 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.liga.ua.

Податковий кодекс. Огляд основних положень // Справочник экономиста. – 04 января. – 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.liga.ua.

Набока М. Податок з інтернет-торгу / М. Набока, Н. Шерстюк // [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/content/ article/2200624.html.

Вахитов Р. Поставки электронных товаров и услуг в страны Евросоюза : налогообложение изменилось / Р. Вахитов, А. Тедеев [Электронный ресурс] // Российский налоговый курьер. – № 17. – 2003. – Режим доступа : http://www.rnk.ru.article_1392.html.

Офіційний сайт ДПА України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua/control.

Правове регулювання електронної комерції : монографія / [Л. Д. Тимченко, П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул та ін.] ; за ред. Л. Д. Тимченка. – Ірпінь : Національний університет державної податкової служби України, 2008. – 236 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка