Особливості фінансування заходів з підвищення енергоефективності міжнародними фінансовими організаціями.

Автор(и)

  • Ya. V. Belinskaya

Ключові слова:

політика енергозбереження, міжнародні фінансові організації, енергетичні ресурси, енергоефективність

Анотація

Обґрунтовано необхідність активізації політики енергозбереження. Досліджено стан і структуру фінансування заходів з енергозбереження міжнародними фінансовими організаціями. Визначено роль фінансування МФО заходів енергозберігаючої політики у вирішенні макроекономічних проблем України та підвищення конкурентоспроможності економіки.

Біографія автора

Ya. V. Belinskaya

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Гриняев С.Н., Фомин А.Н фундаментальные причины и сущность текущего кризисна. Аналитический доклад. // Центр стратегических оценок и прогнозов – М., 2010. – С. 36 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.csef.ru.

Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку: національна доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності у 2008 році / С.Ф. Єрмілов, В.М. Геєць, Ю.П Ященко, В.В. Григоровський, В.Е. Лір та ін. – К., НАЕР. 2009. – 93с.

World energy outlook 2010. Основные положення. – С. 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oecd/iea, 2010 www.iea.org.

Sustainable energy initiative: phase 2 (2009-11) // European bank for reconstruction and development. – May 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ebrd.com/se

Energy effciency in Ukraine Sector factsheet. // EBRD [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ebrd.com/energyeffciency

Cornillie J., Fankhauser S. The energy intensity of transition countries // Working paper EBRD. –No. 72. – 2002.

Офіційна Інтернет сторінка світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTENERGY2/0,,menuPK:4114636~pagePK:149018~piP K:149093~theSitePK:4114200,00.html

Офіційна Інтернет сторінка НЕФКО. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nefco.org.

Механізми фінансування заходів з енергозбереження / Київський міжнародний енергетичний клуб // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://qclub.org.ua/energy_issues/energy_saving/policy/

Галюк І.Б. Політика енергоефективності як основа соціально-економічного розвитку держави // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 29. – с.80–83.

Рябчин А. Напрями енергоефективного розвитку країн в системі сталого розвитку світового господарства // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. –№4. – 2010 . – С.304-307.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка