Сутність і взаємозв'язки категорій теорії конкуренції.

Автор(и)

  • I. V. Avramenko ДонНУ

Ключові слова:

конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність товару і підприємства, конкурентні переваги, конкурентний потенціал

Анотація

Виконаний аналіз теоретичних підходів до визначення сутності категорій «конкуренція» і «конкурентоспроможність». Наведено трактування понять конкурентоспроможність продукції і товару, конкурентоспроможність підприємства, конкурентні переваги. Показані їх взаємозв'язку.

Біографія автора

I. V. Avramenko, ДонНУ

аспирант

Посилання

Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. - 4-е изд. - М.: Сов. энциклопедия, 1989. - 1632 с.

Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: Монографія / За заг. ред. Ю. Б. Іванова, О. М. Тищенка. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. - 384 с.

Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.

Вачевський М.В. Конкуренція і конкурентоздатність товарів при використанні об’єктів інтелектуальної власності [текст] / М.В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №1 (19). – C.38.

Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 384с.

Конкурентоспособность товара (услуги) [Электронный ресурс]// Толковый словарь экономических терминов. - Режим доступа: http://bibliotekar.ru/biznes-15-3/65.htm.

Загородній А. Г. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційної продукції в процесі вибору інноваційної стратегії підприємства / А. Г. Загородній, В. М. Чубай // Фінанси України. - 2007. - №1. - С. 99.

Лифиц И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг: учеб. пособие / И. М. Лифиц. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Высшее образование; Юрайт-издат, 2009. - 460 с.

Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. - 256 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка