№ 2 (2013)

Зміст

Інформація про Вісник

© Донецький національний університет, 2013
PDF

Економіка

V. Andreeva, M. Petrova
PDF
7-10
O.L. Andronik
PDF
10-16
I. Akhnovska, A. Tofan
PDF
16-20
N.V. Balabanova, Ya.I. Lukina
PDF
21-25
O. Bezzubchenko
PDF
25-29
М.M. Bespyata
PDF
29-33
V.B. Bosnenko
PDF
33-36
E.V. Bulatova, O.P. Kushnarenko
PDF
36-41
S. Buntovsky
42-45
N. Burkina
46-50
A. Voronin
PDF
50-54
O. Voronkova
PDF
54-58
D. I Gaydey
58-62
L. Ganich
PDF
62-66
V. M. Gonchar
PDF
66-71
T. Gorokhova
PDF
71-75
V. Darchuk
PDF
75-80
G. Dronyaeva
80-83
N. Eliseeva
PDF
83-87
A. Efremenko
87-91
O. Zakharova
PDF
91-95
L. Ilich
PDF
95-100
N. Kalmykova
100-104
L. Kapranova, S. Bilous- Sergeyeva
PDF
104-107
N. Kesoyan, A. Pakhlyan
107-110
A. Korystin, S. Lepsky
PDF
110-113
V. Krasko, V. Kucher, A. Kucher
PDF
113-117
K. Kuznietsova, O. Chenusha
PDF
118-121
V. Kuchko, A. Kakodey, A. Kulga
PDF
121-123
K. Lysenko
124-126
O. Logachova, L. Logachova
126-130
I. R. Manaenko
PDF
130-135
T.V. Marena
PDF
135-138
O. Martsenyuk, Y. Lutsenko
PDF
139-143
N.E. Maschenko
PDF
143-145
T. Medvedkin
PDF
146-149
I. T. Mesechko
PDF
150-154
Кh. Mityushkina
PDF
154-157
I.M. Mytsenko
PDF
157-161
O. T. Moldovan
PDF
161-165
V. Muntiian
165-168
I. Naydenko
168-171
O. Nekrasova
171-176
A. Nikolaenko
PDF
176-179
N. Nikeshina
179-182
K. Osipenko
PDF
182-186
K. Pazina
186-190
I. Panchenko
190-194
O. Pastushenko
PDF
194-197
A. Perenchuk, M. Perenchuk
PDF
198-200
S. Perminova
PDF
201-205
O. Pysmennyi
PDF
205-210
E. Plaksina
PDF
210-214
E. Pozhidaev
214-219
M. Rubtsova, N. Ryeznikova
PDF
219-222
E. Svidrak
PDF
222-227
I. Segeda
PDF
227-231
L. Sytnyk, O. Fedotov
PDF
231-234
N. Stezhko
PDF
234-238
T. Tolpezhnikova
239-241
T. Tyshchuk, A. Pavlova
PDF
241-245
Gh. Turcanu, V. Zetia
245-251
G. Chyzhykov
251-255
O. Tsurik
PDF
255-258
O. Shakura
PDF
258-262
N. Shira, O. Fomina, E. Kononchuk
PDF
262-266
Y.V. Shchetinskaya
PDF
267-271

Право

V. Apalkova
PDF
272-275
Y. Badakhov
PDF
275-278
E. Baevа
278-282
A. Benitsky
PDF
282-284
N. Boyshenko
285-288
S. Borisovа
288-292
A. Vorobiov
PDF
292-295
G. Gritsenko, S. Solodchenko
PDF
295-298
N. Gumeniuk
PDF
298-303
O. Zvereva
PDF
303-306
N. Karchevskiy
306-309
M. Kuzhelev
310-312
V. Kucherenko
313-316
V. Poprevych
PDF
316-319
T. Rodoman
PDF
319-322
О. Kharaberyush
PDF
322-326
Y. Khakhulina
326-328

Наукове життя

ДонНУ 2013
329-332
ДонНУ 2013
PDF
332-335
ДонНУ 2013
335-339
ДонНУ 2013
340-345
ДонНУ 2013
PDF
345-347

Рецензії

M.H. Nikitina
PDF
348-348
Yu.Ye. Petrunia
PDF
348-349
L.V. Strashynska
PDF
349-350
M.I. Fleichuk
PDF
351-351

Наукові записки

A. Alosha
PDF
352-354