№ 1 (2013)

Зміст

Інформація про Вісник

© Донецький національний університет, 2013
PDF

Економіка

O. Atabyekov
7-10
I. Akhnovskaya, A. Tofan
PDF
10-15
A. Baghdasaryan
15-18
A. Bersutsky, S. Prokofieva
PDF
18-21
A. Boyko
PDF
21-24
I Brailovsky
PDF
24-26
L. Buntovskaya
27-31
S. Voronkov
PDF
31-34
O. Hurhula
PDF
34-38
L. Dmytrychenko
PDF
38-41
L. Dmytrychenko
PDF
41-44
I. Dolya
PDF
44-46
R. Dupay
PDF
46-49
K. Zlatev
49-51
O. Kazakova, I. Lagutina
51-55
N. Kalmykova
PDF
55-57
T. Karpova
57-61
O. Klimenkova
PDF
61-64
E. Klishova, N. Vishnevskaya
64-68
N. Kokora
PDF
68-72
Ya. Kologryvov
PDF
72-75
Y. Kondratyuk
PDF
75-79
О. Коndrashova
PDF
79-82
A. Kosheva
83-87
V. Кucher, V. Кraskо
PDF
87-89
V. Lymar
PDF
90-94
I. Lozinsky, E. Matiieva
94-98
V. Lukash, B. Chorniy
PDF
98-102
I. Mesechko
PDF
102-107
T. Monastyrska
PDF
107-110
G. Monastyrskyi
PDF
110-115
O. Moroz
PDF
116-118
I. Morozova
118-122
G. Muzychenko
PDF
122-125
А. Muzychenko
PDF
125-128
N. Palaguta
128-131
R. Pynda
PDF
131-134
T. Pristupa
PDF
134-141
N. Reznikova
PDF
141-144
V. Rybalko, А. Rybalko
PDF
144-149
Yu. Selivanova
149-155
I. Simenko, N. Romaniuk
155-159
A. Skrypnyk, I. Mikhno
PDF
159-164
N . Stezhko
PDF
164-169
E. Tarasova
PDF
170-172
T. Tyshchuk, A. Pavlova
PDF
172-176
A. Fedotov, S. Nikitich
PDF
176-181
A. Chausovsky, I. Karpuhno, T. Dedukh
181-183
O. Shakura
184-187
T. Shapovalova
PDF
187-189
E. Shakhovalova
PDF
190-195
O. Shemiakov, O. Mazurik, D. Strelchenko
PDF
196-199
V. Yurik, S. Yurik
199-205
A. Yurkovsky
PDF
206-209
I. Jackiewicz
PDF
209-210

Право

V. Antoshkina
PDF
211-214
B. Biliyev
PDF
214-217
N. Vasylchenko
PDF
217-219
A. Huliakevich
219-222
M. Denisova, O. Denisova
PDF
222-224
O. Lavrinenko, T. Akaev
PDF
224-229
O. Mezhyvoy
PDF
229-233
E. Saraev
PDF
233-236
O. Stavytskyy
PDF
236-239
Yu. Frolov, V. Turskova
PDF
239-241
E. Shergelashvili
243-246
K. Shurupova
PDF
247-250